ZHP Hufiec Poznań Jeżyce

Składki


Jak to niektórzy mawiają, w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. W związku z tym przypominamy o konieczności opłacenia harcerskich składek członkowskich, które za drugą połowę roku w naszej drużynie wynoszą 80 zł (składka za cały rok, jeśli ktoś jeszcze zalega z pierwszym półroczem, wynosi 160 zł). Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza działalność w ostatnim czasie ograniczona była przymusowo do formy zdalnej, nie wpływa to jedna na obowiązek opłacenia składki, z którego musimy się wywiązać jako drużyna względem wyższych władz harcerskich. Jeżeli czyjaś aktualna sytuacja utrudniałaby opłacenie składki – prosimy o kontakt indywidualny.

Składkę wpłacamy do 20.06 na konto drużynowego: 40 1090 1346 0000 0001 1520 2310

tytułując przelew: “Składki <imię i nazwisko dziecka> <II semestr/cały rok>

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem do użycia nowego systemu ewidencji harcerskiej, nieopłacenie w terminie składki członkowskiej (przy jednoczesnym braku informacji o trudnej sytuacji) będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem z szeregów ZHP.