ZHP Hufiec Poznań Jeżyce

Lato 2020


Szanowni Państwo,

W końcu mamy wytyczne dotyczące letniego wypoczynku, w związku z czym mogliśmy przygotować dla Państwa konkretne propozycje. Oczywiście mamy świadomość, że ze względu na wiele różnych czynników Państwa chęci i możliwości posłania dzieci na harcerski wypoczynek mogą być ograniczone. Przygotowaliśmy więc kilka wariantów. Bardzo prosimy Państwa o jak najszybsze poinformowanie nas, na które formy wypoczynku byliby Państwo gotowi posłać dzieci (nie tylko formę najlepszą według Państwa, ale wszystkie, które są dla Państwa dopuszczalne). Jeżeli żadna z form nie jest dla Państwa odpowiednia, także prosimy o danie znać. Informację zwrotną można przesyłać mejlowo (gapinski.grzegorz@zhp.net.pl / 88pdhsdragon@gmail.com), sms-owo lub telefonicznie (tel. 516 391 727). Będziemy realizować ten wariant wypoczynku, który będzie najbardziej dogodny dla możliwie największej liczby osób.

 

Wariant I: Obóz w Łowyniu


Termin: 18 lipca – 1 sierpnia (sobota-sobota)

Koszt: Niestety dużo wyższy niż standardowy, głównie z uwagi na dostosowanie się do wytycznych sanitarnych (zakup środków dezynfekcyjnych, środków higienicznych i środków ochrony osobistej). Dokładna kwota zależy m.in. od liczby chętnych, w wariancie pesymistycznym może jednak dojść do zakładanego kosztu obozu 3-tygodniowego (987 zł).

Grupa: żeby przedsięwzięcia miało sens, musimy zebrać grupę 16-20 osobową.

Terminy wpłat: niestety, w tym wariancie będzie bardzo mało czasu na dokonywanie wpłat – musiałyby one wpłynąć do nas do 22 czerwca

Najważniejsze wytyczne sanitarne:
 • nie więcej niż 4 osoby w namiocie
 • zminimalizowanie kontaktów pomiędzy grupami (brak zajęć integracyjnych z innymi drużynami)
 • brak kontaktów z osobami spoza obozu (w tym: brak odwiedzin)
 • regularna dezynfekcja używanego sprzętu, często dotykanych powierzchni, toalet
 • zajęcia przeprowadzane albo z zachowaniem dystansu społecznego, albo z wykorzystaniem maseczek i rękawiczek
Dodatkowe obowiązki nakładane przez wytyczne na rodziców:
 • wypełnienie dodatkowego oświadczenia o tym, że dziecko wyjeżdżając na obóz jest zdrowe i nie miało kontaktu z osobami chorymi/podejrzanymi o bycie chorymi na COVID-19
 • zobowiązanie się do osobistego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia u niego objawów typowych dla COVID-19 w ciągu 12 godzin od otrzymania informacji
 

Wariant II: Akcja stacjonarna w Poznaniu – codzienne zbiórki


Termin: 20 lipca – 1 sierpnia (poniedziałek – sobota), codziennie przez pół dnia w godzinach przedpołudniowych, bez wyżywienia

Koszt: wyłącznie na pokrycie poniesionych wydatków programowych i środków dezynfekcyjnych, nie więcej, niż 100 zł

Grupa: przynajmniej 12 osób każdego dnia, może występować rotacja (ktoś może przyjść w poniedziałek, wtorek i czwartek, a w środę i piątek nie, bo np. miał inne plany)

Terminy wpłat: w tym wypadku wpłat dokonywać by można do połowy lipca

Najważniesze wytyczne sanitarne:
 • podczas spotkań brak kontaktów z osobami z zewnątrz
 • tylko nasza drużyna
 • w przypadku zebrania się więcej niż 20 osób – podział na dwie grupy odbywające zajęcia osobno, każda pod opieką pełnoletniego członka kadry
 • zajęcia na świeżym powietrzu, w miejscach bez dużych skupisk ludzkich
 • dezynfekcja używanego sprzętu
 • zajęcia przeprowadzane albo z zachowaniem dystansu społecznego, albo z wykorzystaniem maseczek i rękawiczek

Dodatkowe obowiązki nakładane przez wytyczne na rodziców:
 • Codziennie osobne oświadczenie o zgodzie rodziców na udział w zbiórce (może być w formie elektronicznej)

 

Wariant III: Udział w półkoloniach organizowanych przez Hufiec


Uwaga ogólna: Ten wariant jest niestety jeszcze dość mglisty – Hufiec zamierza zorganizować półkolonie dla chętnych drużyn i gromad. Odbywać się ma to w Poznaniu i okolicach w taki sposób, że codziennie każda drużyna jest gdzie indziej (np. w poniedziałek na kajakach, we wtorek w hufcu, w środę na LaserTagu itd.), a jednocześnie rozłożona w czasie hurtowość zamówienia (organizator każdej atrakcji codziennie ma grupę) ma zapewnić lepsze ceny. Szczegóły jednak będą dopiero ustalane

Termin: zależny od Hufca, jeśli będzie podział na turnusy, będziemy się starać, aby nasz przypadł również mniej więcej na 20 lipca – 1 sierpnia; zajęcia będą codziennie (być może poza weekendem) przez przynajmniej pół lub większą część dnia – rozważany jest wariant z obiadem

Koszt: zależy od Hufca, będzie czymś pośrednim między wariantami I i II, zależnie od kosztów poszczególnych atrakcji i ewentualnego obiadu

Grupa: przynajmniej 10 osób; jeśli zbierze się ponad 20 osób – podział na dwie grupy

Terminy wpłat: również pośrednie między wariantem I i II

Najważniesze wytyczne sanitarne:
 • zminimalizowanie kontaktów z innymi grupami i z osobami z zewnątrz
 • atrakcje zewnętrzne przestrzegające wytycznych sanitarnych (dezynfekcja sprzętu, środki ochrony osobistej)
 • codzienny bezdotykowy pomiar temperatury przed wejściem na półkolonię
 • zajęcia przede wszystkim na świeżym powietrzu
 • zajęcia przeprowadzane albo z zachowaniem dystansu społecznego, albo z wykorzystaniem maseczek i rękawiczek

Dodatkowe obowiązki nakładane przez wytyczne na rodziców:
 • wypełnienie dodatkowego oświadczenia o tym, że dziecko biorące udział w półkoloniach jest zdrowe i nie miało kontaktu z osobami chorymi/podejrzanymi o bycie chorymi na COVID-19

 
Decyzję o wariancie wypoczynku, który w zależności od Państwa deklaracji będziemy realizować, chcielibyśmy podać w kolejny piątek (12 czerwca). W razie pytań, proszę pisać lub dzwonić (e-mail: gapinski.grzegorz@zhp.net.pl / 88pdhsdragon@gmail.com ; tel: 516 391 727).

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

phm. Grzegorz Gapiński
Drużynowy 88 PDHS Dragon