ZHP Hufiec Poznań Jeżyce

Informacje obozowe


Czuwaj!

Na naszej stronie, w zakładce Obóz Łowyń 2020 (link), dostępne są już informacje o letnim obozie wraz z formularzem zgłoszeniowym. Na ten moment obóz odbywa się planowo – gdyby cokolwiek miało się w tej kwestii zmienić, będziemy informować.