ZHP

Hufcowe Półkolonie 2020


Obiecane informacje o Hufcowych Półkoloniach 2020.

Zgłoszenia (uwaga: tylko do 28.06!): poprzez formularz.

Termin: 20 lipca – 31 lipca, od poniedziałku, do piątku. Dodatkowo, w sobotę 25 lipca oraz w sobotę 1 sierpnia planujemy w godzinach popołudniowo-wieczornych zbiórki tylko dla naszej drużyny.

Koszt: 460 zł za całość / 230 zł za jeden tydzień – jeżeli z różnych przyczyn ktoś wolałby takie rozwiązanie, można zgłosić się tylko na tydzień, chociaż oba tygodnie będą miały różny program. Nie ma natomiast możliwości zgłaszania się tylko na pojedyncze dni (choć oczywiście w wypadku ważnych innych planów można któregoś dnia nie przyjść, stąd opcja zaznaczenia pojedynczych dni w formularzu zgłoszeniowym) – zapłacić trzeba jednakza pełen tydzień

Ramy godzinowe: od poniedziałku do piątku codziennie w godz. 8-16. W przypadku niektórych atrakcji powrót może być później, o czym z wyprzedzeniem poinformujemy

Baza: Dom Harcerza przy ul. Widnej 3 w Poznaniu (większość zajęć odbywać się będzie poza bazą)

Wytyczne sanitarne: Działać będziemy w maksymalnie 20-osobowych grupach wychowawczych. Będziemy minimalizować kontakty zarówno między grupami, jak i z osobami “z zewnątrz”. Jako atrakcje programowe będziemy wybierać przede wszystkim zajęcia na świeżym powietrzu. Będziemy unikać dużych skupisk ludzi.

Wyżywienie: W cenie jest ciepły obiad, ewentualne przekąski/II śniadanie – we własnym zakresie

Karty kwalifikacyjne: Zostaną wygenerowane już wypełnione na podstawie zgłoszeń z formularza – brakować będzie tylko podpisów. W ostateczności będzie można je dostarczyć/podpisać nawet na pierwsze zajęcia

Płatność: (do 02.07!!!)

Na konto Hufca: Santander Bank Polska SA 05 1090 1359 0000 0000 3501 8248
  • Jeżeli nie potrzeba faktury (uwaga: nie będzie możliwości jej późniejszego wystawienia) – tytuł przelewu: Składka zadaniowa_Imię_Nazwisko_88PDHS_półkolonie
  • Jeżeli potrzebna jest faktura – tytuł: Wpłata na obóz_Imię_Nazwisko_88PDHS_półkolonie (dane do faktury podajemy w odpowiednim miejscu w formularzu zgłoszeniowym)

Aby wziąć udział w półkoloniach, trzeba mieć wypełnioną e-Deklarację ZHP (jeżeli ktoś jeszcze tego nie robił – instrukcja tutaj) oraz opłacone składki członkowskie (o tym – tutaj)

Wiemy, że jest późno na informacje, ale ze względu na realia liczymy na Państwa wyrozumiałość oraz na to, że spotkamy się w lipcu w możliwie dużym gronie. W razie pytań, proszę pisać lub dzwonić – e-mail: gapinski.grzegorz@zhp.net.pl / 88pdhsdragon@gmail.com, tel: 516 391 727.