ZHP Hufiec Poznań Jeżyce

E-deklaracja


W aktualnym roku harcerskim w ZHP weszły do użycia elektroniczne deklaracje członkowskie, zawierające w sobie m.in. zaktualizowane klauzule informacyjne dotyczące RODO. Rozwiązanie takie znacząco ograniczy ilość zużywanego papieru i pozwoli na wygodniejsze i bezpieczniejsze przechowywanie deklaracji członkowskich/zgód na przynależność. Niestety oznacza to również, że trzeba je raz jeszcze wypełnić. W związku z tym, proszę każdego z Państwa (chyba, że ktoś wypełnił już zgodę na przynależność w tej formie) o wejście na stronę: https://deklaracja.zhp.pl/ , wybranie opcji „Chcesz dołączyć do ZHP?” -> „Poniżej 16 lat” (choć może się to wydawać nieintuicyjne biorąc pod uwagę, że Państwa Dzieci przecież już są w ZHP, to jednak takie rozwiązanie umożliwi nam zgromadzenie wszystkich zgód w formie elektronicznej i pozwoli na rezygnację z przechowywania ich w formie papierowej), a następnie wypełnienie formularza zgodnie z instrukcją. W Części A. formularza, w sekcji „Moje dane” powinny się znaleźć Państwa imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego, zaś w sekcji „Dane jednostek” należy wybrać/wpisać:

Chorągiew: Wielkopolska

Hufiec: Poznań Jeżyce

Drużyna/gromada: 88 PDHS Dragon

Adres e-mail drużynowego: gapinski.grzegorz@zhp.net.pl

Następnie w Części B wpisujemy dane dziecka oraz Państwa dane kontaktowe.

W częściach C-F zaznaczamy pola „Wyrażam zgodę” (kliknięcie na nazwę danej klauzuli/zgody pozwoli przeczytać ją w całości).

Na końcu POMIJAMY i NIE ZAZNACZAMY pola „Oświadczam powyższe” w części „Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzającego spełnienie kryteriów członkostwa w jednostkach NS ZHP” (dotyczy ono drużyn Nieprzetartego Szlaku, zrzeszających harcerzy z niepełnosprawnościami).
Uprzejmię proszę o wypełnienie e-deklaracji w terminie do 31.12.2019 r.