ZHP Hufiec Poznań Jeżyce

Dzień Myśli Braterskiej 2017


Jako, że dziś 22 lutego, wszystkim naszym harcerzom i sympatykom, a także pozostałej części Braci Harcerskiej i Skautowej składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Oby wszelkie wyzwania udawało się zawsze pokonać z uśmiechem na ustach i pogodą ducha.

Czuwaj!
Kadra 88 PDHS Dragon