ZHP

Zgody rodziców

Poniżej znajdziecie Państwo najistotniejsze dokumenty niezbędne do działania Państwa dziecka w ZHP.

Obowiązkowa zgoda na przynależność do ZHP.

Bez tej zgody Państwa dziecko nie może brać udziału w żadnych wydarzeniach drużyny,
a ponadto nie podlega pod naszą opiekę i nie jest objęte ubezpieczeniem.

Tutaj znajdziecie Państwo zgodę na udział dziecka w innym wydarzeniu drużyny aniżeli zbiórka.
Przykładem takich wydarzeń są: biwak, noc filmowa, wyjście na basen.