ZHP

1% dla ZHP

1% dla ZHP?


Z chęcią!


ulotka1procent

Czy warto nas wesprzeć i oddać swój 1%?

Na to pytanie musicie sami sobie odpowiedzieć, my w tym czasie:

 1. Dbamy o dobre wychowanie dzieci,
 2. Kształtujemy osobowości młodego człowieka na prawego i odpowiedzialnego obywatela, przy jednoczesnym poszanowaniu jego prawa
  do wolności, godności i własnych przekonań,
 3. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w wielu płaszczyznach zarówno intelektualnej, społecznej, jak i fizycznej,
  a także duchowej,
 4. Stwarzamy warunki do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami,
 5. Upowszechniamy wiedzę o otaczającym nas świecie przyrody, przeciwstawiamy się jego niszczeniu,
 6. Wykorzystamy te pieniądze na organizację wspaniałych chwil i spełnienie marzeń,
 7. Jak już wspominaliśmy za te pieniądze możemy kupić m.in. ok. 21,5 kg gwoździ, co pomoże urzeczywistnić marzenia.

Jak to zrobić?

To proste!

 1. Krok 1. W rubryce: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) proszę wpisać tylko numer KRS to jest 0000266321,
 2. Krok 2.Następnie należy wpisać wnioskowaną kwotę ( dział M. punkt 126), która nie może przekroczyć 1% kwoty Państwa podatku,
 3. Krok 3. W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w punkcie: Cel szczegółowy 1% należy wpisać „ Hufiec ZHP Poznań Jeżyce/ 88  PDHS Dragon”.

 

W ramach podziękowania podpowiadamy, by skorzystać z gotowych formularzy PIT dając Państwu link, pod którym znajdują się formularze PIT, by ułatwić Państwu tę mozolną pracę oraz program e-deklaracje Ministerstwa Finansów do składania m.in zeznań podatkowych.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem zeznania podatkowego proszę kontatkować się z nami pod adresem e-mail: 88pdhsdragon@gmail.com, z chęcią pomożemy.